Skip to content

Burn-out release

De Burn-out release wordt ingezet bij overprikkeling en opgeslagen stress.
Ander dan de naam doet vermoeden, hoef je geen burn-out te hebben voor deze behandeling.
Er is veel te lezen over burn-out, en het is bekend dat stress veel klachten en ziekten veroorzaakt.
Stress is een opeenhoping van klachten. Dit kunnen mentale, fysieke en emotionele klachten zijn.
De stress blokkeert de doorstoming van de energie in je lichaam.
Door een burn-out release gaat de energie weer stromen en worden thema’s die hiermee te maken hebben zichtbaar en kunnen verwerkt worden.

De volgende mensen zijn gevoeliger voor een burn-out:

HSP’ers; zijn vaker gevoeliger voor prikkels en zullen dus sneller overprikkeld raken. Perfectionisten; doordat ze de lat voor zichzelf vaak te hoog leggen, krijgen ze vaker te maken met stress. Zorgzame mensen; vergeten vaak zichzelf, doordat ze de zorg voor een ander vaak belangrijker vinden. Doordouwers; deze mensen houden zich vaak groot, en gaan door tot ze er letterlijk bij neer kunnen vallen. Grenzen zijn dan al lang overschreden.

Burn-out onstaat niet ineens, er is een langdurige overbelasting nodig om tot een burn-out te komen. Conflictsituaties, hoge werkdruk, relatieproblemen en levensgebeurtenissen zoals scheiding, overlijden e.d. kunnen van invloed zijn, waardoor een burn-out ontstaat.

Symptomen van een burn-out kunnen zijn:

Op lichamelijk gebied:

Spierspanning
Hoofdpijn
Verstoorde spijsvertering
Oorsuizen
Hoge bloeddruk
Duizeligheid
Oververmoeid
Slapeloosheid

Emotioneel:

Onrust
Depressieve gevoelens
Onvrede en opstandigheid
Achterdocht
Kwetsbaar voelen
Angst
Emotioneel zijn
Minderwaardigheids gevoel

Mentaal:

Verwarring
Vergeetachtigheid
Slechte concentratie
Piekeren
Onzekerheid
Tegenzin
Nergens zin in hebben

Andere symptomen van burn-out zijn o.a.;
het niet meer willen deelnemen aan sociale activiteiten,
regelmatig ziek of afwezig zijn op je werk,
niet of juist overmatig eten, moeilijk of niet kunnen ontspannen.

Voeding speelt ook nog een belangrijke rol bij het ontstaan van een burn-out. Slechte voeding ondersteund het lichaam niet voldoende en kan het niet optimaal herstellen. Door stress gaat de bloedsuikerspiegel omlaag en de bijnieren moeten tijdens stress veel harder werken, waardoor ze sneller uitgeput raken. Hierdoor kunnen ook klachten van vermoeidheid ontstaan, waardoor trek in zoetigheid ontstaat. Het tekort aan energie geeft je sneller de neiging om naar zoetigheid te grijpen en andere verkeerde en makkelijke voeding. Door het gebruik van suiker te verminderen, komt de suikerspiegel weer in balans, en zal zowel het energie niveau stijgen, je gaat je beter voelen en je humeur verbeterd.

Op het moment dat je in een burn-out terecht komt, staat je leven volledig op zijn kop omdat je geen controle meer hebt. Na een burn-out ontstaat vaak het gevoel van het krijgen van een nieuwe kans. Een proces van groei en bewustwording word in gang gezet. Het leven zoals het was voor de burn-out verdwijnt en een nieuwe balans zal ontstaan. Sommige perfectionisten kunnen meer dingen loslaten en meer hun grenzen aangeven. Andere mensen vinden een andere baan, nieuwe hobby;’s of gaan sporten.

Mensen zitten soms vaak lang thuis met een burn-out en dat komt o.a. door de reguliere behandelmethoden. Deze hebben vooral aandacht voor de geest, en door gesprekken te voeren zal het langer duren voordat het lichaam weer meer kan ontspannen.

Coaching volgens de LET haalt de overprikkeling uit het systeem. De burn-out release werkt op alle lagen op een diep niveau. Op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Door gebruik van deze methode ontstaat een krachtig en sneller herstel.

LET maakt gebruik van drukpunten van verschillende meridianen en kunnen emoties die ver en diep weggestopt zijn, naar voren gehaald worden. Omdat deze emoties op dat moment mogen zijn, zal de oorsprong van de emoties zichtbaar worden. De oorzaak zal minder heftig worden en uiteindelijk zover verminderen dat beter en gelukkiger leven zal volgen.

×