Skip to content

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een dynamische methode, waarin de leden van een familiesysteem worden uitgebeeld door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de vraagsteller.

Het kan zijn dat je met een bepaalde vraag komt, maar daar geen antwoord op krijgt. Dit komt omdat het systeem op het moment dat de vraag wordt ingebracht, laat zien wat er op dat moment gezien wil, of mag worden. Je kunt het als het ware zien als een soort bloembol met in het midden de kern van het trauma. Tijdens iedere opstelling wordt er een laagje vanaf gepeld. Hoe meer lagen er gepeld zijn, hoe dichter je bij de kern komt. Familieopstelling kan ook worden gedaan met poppetjes en vloerankers.

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij ontstaan bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden. Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

×