Skip to content

Essentie reading

Essentie reading is het doorkrijgen van informatie vanuit iemand zijn/haar energieveld, ook wel aura genoemd. Door af te stemmen op de andere persoon stroomt de energie naar mij toe, en kan ik voelen of je in balans bent, en worden pijn en trauma’s zichtbaar. Op deze manier wordt vaa het inzicht verkregen waardoor bepaald gedrag onstaan is. Een reading kan alleen als ik toestemming krijg van de persoon die de reading ondergaat, of aanvraagt. Informatie krijg ik door in de vorm van beelden, symbolen, woorden, geuren, kleuren of als een gevoel. Het is een tool die heel heel behulpzaam kan zijn als het moeilijk is problemen bespreekbaar te maken,
of wanneer een gebeurtenis zo heftig is geweest dat deze verdrongen is.

Tijdens essentie reading sta ik niet alleen in contact met de client met alles wat er in zijn/haar aura aanwezig is, maar ook met de ziel, het innerlijk kind, en mogelijk vorige levens. Wat ik mag ontvangen tijdens een essentie reading, zet ik liefdevol om in een boodschap,
waardoor inzichten kunnen ontstaan. Hierdoor kan er helderheid komen in de herkomst van problemen en kan heling starten
Essentie reading kan gedaan worden als iemand op de behandeltafel ligt, maar ook op afstand met een foto.

Door gebruik te maken van een basisbehoeften en emotie kaart kan op een zachte en liefdevolle manier, gezocht worden naar het tekort in de basisbehoeften en welke emotie bij bepaalde klachten horen. De basisbehoeften kaart, bevat diverse gevoelens waar tijdens de ontwikkeling in de kinderjaren, een tekort aan is ontstaan. Bijvoorbeeld, aandacht, geborgenheid, liefde, steun, erkenning, enz., enz.
Met de emotie kaart, kunnen bepaalde gevoelens herleid worden naar specifieke klachten in het lichaam. Zo kan het voorkomen dat als iemand zicht niet gesteund wordt, er problemen zijn met nieren / blaas.

Reading kan voor iederen, zowel met kinderen als volwassenen.

×